Aanvraag verlof wegens gewichtige omstandigheden
In de Leerplichtwet 1969 is geregeld dat een leerplichtig kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Het kan gebeuren dat er omstandigheden zijn, die zo zwaar wegen dat u uw kind buiten de schoolvakanties een dag of paar dagen van school wilt houden. Voor dit zogenaamde “extra verlof” zijn regels opgesteld.
 
Het feit dat verzoeken voor extra verlof vaker niet dan wel gehonoreerd worden, heeft te maken met de aanscherping van de Leerplichtwet in 1994. Deze is vooral gericht op het niet verstoren van het onderwijsritme. Het uitgangspunt bij de beoordeling van de aanvragen is het belang van het kind.
In de “Procedure rond extra en bijzonder verlof” van de gemeente Lansingerland kunt u lezen in welke situaties u voor uw kind(eren) verlof kunt aanvragen. Via het ‘stroomschema‘ van de gemeente Lansingerland kunt u in één oogopslag zien of uw kind in aanmerking komt voor extra verlof. 

De leerplichtwet gaat er vanuit dat u zich houdt aan de schoolvakanties. Een aanvraag in verband met een bij een werkgever geldende vakantiespreiding wordt doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar geeft na onderzoek een advies aan de schooldirecteur. In de meeste gevallen neemt de directeur het advies van de leerplichtambtenaar over.

U dient bij de verlofaanvraag officiële documenten toe te voegen, waaruit blijkt dat u voor uw kind(eren) buiten de schoolvakanties om vrij moet vragen. Zonder motivatie of documentatie wordt geen verlof verleend. 
 
Als u meer verlof wilt, dan dient u dat bij de leerplichtambtenaar aan te vragen. Dit wordt slechts in zeer bijzondere gevallen toegekend.
Indien de leerling ongeoorloofd afwezig is, wordt dit aan de leerplichtambtenaar gemeld en zal er of een officiële waarschuwing worden gegeven of proces-verbaal worden opgemaakt.

Hoe vraag ik verlof aan?
U kunt verlof aanvragen via Social Schools. Wanneer u ingelogd bent in de app of browser kunt u via “Administratie” verlof aanvragen. Wij nemen uw aanvraag dan zo spoedig mogelijk in behandeling. U krijgt een melding zodra de aanvraag verwerkt is, u kunt dan direct zien of uw aanvraag is goed- of afgekeurd is.