Continurooster
OBS Groenehoek hanteert een continurooster. Dit houdt in, dat alle leerlingen tussen de middag op school blijven. De leerlingen eten in hun eigen lokaal met hun eigen leerkracht. Daarna spelen de leerlingen in groepen buiten en hebben de leerkrachten pauze. Acht overblijfmedewerkers, vier per locatie, houden toezicht op het schoolplein. De ouders betalen een vrijwillige bijdrage om de overblijfmedewerkers te kunnen betalen. 

Schooltijden locatie Stampioendreef
maandag & dinsdag & donderdag
08.30 uur – 14.45 uur

woensdag
08.30 uur – 12.00 uur

vrijdag
08.30 uur – 12.00 uur (groep 1 t/m 4)
08.30 uur – 14.45 uur (groep 5 t/m 8)

Schooltijden locatie Groeneweg
maandag & dinsdag & donderdag
08.45 u – 15.00 uur

woensdag
08.45 uur – 12.15 uur

vrijdag
08.45 uur – 12.15 uur (groep 1 t/m 4)
08.45 uur – 15.00 uur (groep 5 t/m 6 )

 

Schoolvakanties 2020 – 2021

Zomervakantie
Maandag 19 juli t/m vrijdag 27 augustus 2021

Schoolvakanties 2021 – 2022

Herfstvakantie
Maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober 2021

Kerstvakantie
Maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie
Maandag 28 februari t/m 4 maart 2022

Goede Vrijdag en Tweede Paasdag
Vrijdag 15 april en maandag 18 april 2022

Meivakantie
Woensdag 27 april t/m vrijdag 6 mei 2022

Hemelvaart
Donderdag 26 mei 2022

Tweede Pinksterdag
Maandag 6 juni 2022

Junivakantie (studiedagen voor de leerkrachten)
Dinsdag 7 juni t/m vrijdag 10 juni 2022

Zomervakantie
Maandag 11 juli t/m vrijdag 19 augustus 2022

Marge- en studiedagen 2021 – 2022
Naast de hierboven genoemde schoolvakanties is de school vanwege marge- of studiedagen op de volgende data gesloten.

  • Maandag 25 oktober 2021, studiedag, alle leerlingen vrij
  • Vrijdagmiddag 24 december 2021, alle leerlingen vrij
  • Woensdag 2 februari 2022, studiedag, alle leerlingen vrij
  • Maandag 4 april 2022, studiedag SGH, alle leerlingen vrij
  • Donderdag 28 mei 2022, studiedag, alle leerlingen vrij (valt in meivakantie)