Continurooster
OBS Groenehoek hanteert een continurooster. Dit houdt in, dat alle leerlingen tussen de middag op school blijven. De leerlingen eten in hun eigen lokaal met hun eigen leerkracht. Daarna spelen de leerlingen in groepen buiten en hebben de leerkrachten pauze. Zes overblijfmedewerkers, drie per locatie, houden toezicht op het schoolplein. De ouders betalen een vrijwillige bijdrage om de overblijfmedewerkers te kunnen betalen. 

Schooltijden locatie Stampioendreef
maandag & dinsdag & donderdag
08.30 uur – 14.45 uur

woensdag
08.30 uur – 12.00 uur

vrijdag
08.30 uur – 12.00 uur (groep 1 t/m 4)
08.30 uur – 14.45 uur (groep 5 t/m 8)

Schooltijden locatie Groeneweg
maandag & dinsdag & donderdag
08.45 u – 15.00 uur

woensdag
08.45 uur – 12.15 uur

vrijdag
08.45 uur – 12.15 uur (groep 1 t/m 4)
08.45 uur – 15.00 uur (groep 5 t/m 6 )

 

Schoolvakanties 2019 – 2020

Herfstvakantie
Maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober 2019 

Kerstvakantie
Maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari 2020 

Voorjaarsvakantie
Maandag 24 februari t/m 28 februari 2020

Goede Vrijdag en Tweede Paasdag
Vrijdag 10 april en maandag 13 april 2020

Meivakantie
Maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei 2020

Hemelvaart
Donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020

Tweede Pinksterdag
Maandag 1 juni 2020

Junivakantie (studiedagen voor de leerkrachten)
Maandag 22 juni t/m vrijdag 26 juni 2020 

Zomervakantie
Maandag 20 juli t/m vrijdag 28 augustus 2020

Marge- en studiedagen 2019 – 2020
Naast de hierboven genoemde schoolvakanties is de school vanwege marge- of studiedagen op de volgende data gesloten.

Vrijdag 18 oktober 2019

studiedag, alle leerlingen vrij

Donderdag 6 februari 2020             

studiedag, alle leerlingen vrij

Maandag 30 maart 2020

studiedag Scholengroep Holland, alle leerlingen vrij