Welkom op de pagina van de plusklas onderbouw

Elke donderdagmiddag komen kinderen uit de groep 2 t/m 4 samen voor een verrijkend programma.

Leerkracht van de plusklas onderbouw

juf Samantha

Maart 2018

In de onderbouwplusklas werken de kinderen momenteel aan het thema: 

De aarde, natuur en klimaten.

Zie hiernaast een foto impressie van het onderzoekend leren tijdens dit project.

De kinderen hebben een onderzoeksvraag geformuleerd. De komende weken gaan we de antwoorden proberen te vinden op deze vragen.  Daarnaast hebben ze in de verschillende vakgebieden als taal, rekenen, natuur, creatief, techniek verschillende activiteiten uitgevoerd.