Start

Dit schooljaar werken we met een plusklas voor groep 5 en 6 en een plusklas voor groep 7 en 8. Beide groepen tellen zo’n 12 leerlingen. 

Het doel van de plusklas is om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van (vermoedelijk) (hoog)begaafde leerlingen. Deze leerlingen voelen zich (bewust of onbewust) vaak anders dan anderen. Ze voelen zich vreemd, alleen of onbegrepen. Dit kan leiden tot frustraties en een onrealistisch zelfbeeld als gevolg hebben. Het ontmoeten van ontwikkelingsgelijken kan bijdragen aan een realistischer, positiever zelfbeeld.

Een dag in de plusklas ziet er gemiddeld als volgt uit:

8.30 uur – 8.45 uur: inloop: werken aan executieve functies d.m.v. Smartgames / gezelschapsspellen

8.45 uur – 9.15 uur: mindset: activiteiten gericht op het werken aan een groeimindset, herkennen van een vaste mindset en bespreken van situaties.

9.15 uur – 9.45 uur: bespreken van de gemaakte opdrachten, evalueren van de gemaakte planning

9.45 uur – 10.15 uur: project

10.15 uur – 10.30 uur: buitenspelen

10.30 uur – 10.50 uur: Grej of the day: raadsel en miniles

10.50 uur – 11.20 uur: project

11.20 uur – 11.30 uur evaluatie van doelen