Verschillende onderwerpen

In de plusklas werken we aan verschillende onderwerpen. We hebben daarmee verschillende doelen. Een daarvan is dat we de leerlingen in aanraking willen laten komen met heel nieuwe leerstof om ze dan te kunnen leren leren. Dit doen we bijvoorbeeld door het leren van een vreemde taal. De afgelopen maanden hebben de kinderen kunnen werken aan Frans, Duits of Spaans. Dit in een groepje, met een boekje en een luister cd. En dat valt soms nog niet mee. Om de geleerde stof nog iets verder te oefenen, hebben we spelletjes ontworpen zoals memory, kwartet en een bordspel met vragen. Dit uiteraard in de taal naar keuze en met de onderwerpen die geleerd zijn.

Verschillende opdrachten

Verder werken we met projecten over verschillende onderwerpen. Het thema van de afgelopen weken was “mythische figuren”. Eerst werd er veel informatie gelezen en samengevat in een enorme mindmap. De leerlingen werkten hierbij samen om de werkdruk te verdelen. Stukken tekst werden gelezen, belangrijke dingen gemarkeerd en van daaruit in steekwoorden nog verder samengevat om dit in de mindmap te kunnen noteren. Na deze opdracht over de basisstof zijn we verder aan de slag gegaan met verdiepende opdrachten; een top tien samenstellen en verwerken in een prezi, het verhaal van Medusa vertellen vanuit het gezichtspunt van Medusa, een eigen mythische figuur ontwerpen en een voorpagina van een krant schrijven op de dag dat er Aliens geland zijn. Hierin kunnen de leerlingen hun creativiteit kwijt en worden ze uitgedaagd om de opdracht zo te maken dat hij voldoet aan vooraf gestelde eisen.