Welkom op de pagina van de plusklas bovenbouw

Elke woensdagochtend komen kinderen uit de groep 5 t/m 8 samen voor een verrijkend programma.

Leerkracht van de plusklas bovenbouw is juf Samantha

Maart 2018

Op dit moment werkt de plusklas aan het thema:
De aarde, natuur en klimaten.

De leerlingen zijn de Bright Ideas Challenge aangegaan en werken samen om misschien wel HET bright idea van Nederland te bedenken. 

Naast dit project leren we bij Strategie over coördinaten en het assenstelsel. 

Bij filosofie praten we over het ontstaan van de aarde en de oorsprong van de mens.

Daarnaast leren de kinderen uit groep 5 en 6 de topo van Nederland en Europa en verdiepen groep 7 en 8 zich bij Leren Leren in het samenvatten van teksten en maken zij toetsvragen voor elkaar. Hierbij is veel aandacht voor de aanpakstrategie. Hoe maak je een samenvatting? Hoe leer je een tekst? Wat zijn open vragen? Hoe formuleer je een antwoord? 

Ook is er aandacht voor de creatieve ontwikkeling. Van kosteloos materiaal creëren de leerteams naar aanleiding van hun eigen ontwerp een duurzaam huis van de toekomst. 

Februari 2018

We doken in het thema: Ruimtevaart.

Na het opstellen van een onderzoeksvraag gingen de kinderen informatie verzamelen. Deze informatie hebben ze verwerkt in een spel. Hiernaast een impressie van dit project en de kijkochtend. 

Bij filosofie zijn we voor de kerstvakantie begonnen in het boek “De wereld van Sofie”. Dit boeken gaat over een meisje dat in aanraking komt met filosofie. Iedere week les in een hoofdstuk voor en tijdens het lezen verwerken de kinderen de tekst in de vorm van een tekening. Na het voorlezen bespreken we wat iedereen heeft getekend en staan we stil bij de filosofische vraagstukken uit het verhaal.

Bij strategie hebben we ons deze periode zich verdiept in de wiskundige ruimtelijke figuren. 

November 2017