De ouderraad (OR) is een groep enthousiaste ouders van kinderen van OBS Groenehoek.
We houden ons onder andere bezig met het organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierbij valt te denken aan verschillende sportactiviteiten, het sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering, het schoolreisje en nog veel meer.

Meer informatie over de rol van de ouderraad, de samenwerking van de OR met (groeps)ouders/leerkrachten en de invulling van de rol van groepsouder vindt u in de flyer.

Samenstelling OR
Algemeen bestuur
Voorzitter                                     Marianne Reijn
Secretaris                                      Habiba Samadi
Penningmeester                        Pieter Jan Kompeer

Activiteitencoördinatoren
Daphne Bal, Laura Elgun, Michelle Gaudreau, Astrid Nielsen

Mailadressen ouderraad
Ouderraad: or@obsgroenehoek.nl
Penningmeester: penningmeester@obsgroenehoek.nl

Ouder- en schoolreisbijdrage 
De OR beheert de jaarlijkse ouderbijdrage. Deze wordt besteed aan verschillende activiteiten. Voor het schooljaar 2019 – 2020 is de ouderbijdrage vastgesteld op € 70,00 per kind. In deze bijdrage zijn ook de kosten voor het jaarlijkse schoolreisje opgenomen. De automatische incasso voor de ouderbijdrage (incl. schoolreis) is komen te vervallen! Redenen hiervoor zijn o.a. de kosten van automatisch incasseren en de invoer van de IBAN rekeningen. Wilt u de ouderbijdrage zelf naar onze rekening overboeken?

Het rekeningnummer van de ouderraad is: NL 73 RABO 01636.37.644 t.n.v. Ouderraad OBS Groenehoek

Vergaderingen ouderraad 
De vergaderingen van de ouderraad starten om 20.00 uur en vinden in principe plaats in de lerarenkamer. Wilt u aanwezig zijn bij een van onze vergaderingen? Dan vragen wij u om dit via de mail kenbaar te maken bij de secretaris Habiba Samadi: or@obsgroenehoek.nl

Vergaderdata 2020-2021

Dinsdag 12 oktober 2020

Maandag 1 november 2020

Dinsdag 11 januari 2021

Maandag 7 maart 2021

Dinsdag 19 april 2021

Dinsdag 16 mei 2021

Dinsdag 14 juni 2021

Huishoudelijk Reglement JAARVERSLAG OUDERRAAD 2020 - 2021 JAARVERSLAG OUDERRAAD 2019 - 2020 JAARVERSLAG OUDERRAAD 2018 - 2019 JAARVERSLAG OUDERRAAD 2017 - 2018 JAARVERSLAG OUDERRAAD 2016 - 2017