De ouderraad (OR) is een groep enthousiaste ouders van kinderen van OBS Groenehoek.
We houden ons onder andere bezig met het organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierbij valt te denken aan verschillende sportactiviteiten, het sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering, het schoolreisje en nog veel meer.

Meer informatie over de rol van de ouderraad, de samenwerking van de OR met (groeps)ouders/leerkrachten en de invulling van de rol van groepsouder vindt u in de flyer.

Samenstelling OR
Algemeen bestuur
Voorzitter                                     Marianne Reijn
Secretaris                                      Habiba Samadi
Penningmeester                        Pieter Jan Kompeer

Activiteitencoördinatoren
Rachel Hartmann, Daphne Bal en Chantal Dingemans.

Mailadressen ouderraad
Ouderraad: ouderraadgroenehoek@gmail.com
Penningmeester: penningmeester@obsgroenehoek.nl

Van links naar rechts:

Habiba Samadi (Secretaris), Daphne Bal (Activiteiten-coördinator), Lourette Pieterse (teamlid) Marianne Reijn (Voorzitter), Rachel Hartmann (Activiteiten-coördinator), Pieter Jan Kompeer (Penningmeester),

Chantal Dingemans (Activiteiten-coördinator, niet op de foto), Diane Struik (teamlid, niet op de foto)

Ouder- en schoolreisbijdrage 
De OR beheert de jaarlijkse ouderbijdrage. Deze wordt besteed aan verschillende activiteiten. Voor het schooljaar 2019 – 2020 is de ouderbijdrage vastgesteld op € 60,00 per kind. In deze bijdrage zijn ook de kosten voor het jaarlijkse schoolreisje opgenomen. De automatische incasso voor de ouderbijdrage (incl. schoolreis) is komen te vervallen! Redenen hiervoor zijn o.a. de kosten van automatisch incasseren en de invoer van de IBAN rekeningen. Wilt u de ouderbijdrage zelf naar onze rekening overboeken?

Het rekeningnummer van de ouderraad is: NL 73 RABO 01636.37.644 t.n.v. Ouderraad OBS Groenehoek

Vergaderingen ouderraad 
De vergaderingen van de ouderraad starten om 20.00 uur en vinden in principe plaats in de lerarenkamer. Wilt u aanwezig zijn bij een van onze vergaderingen? Dan vragen wij u om dit via de mail kenbaar te maken bij de secretaris Habiba Samadi: ouderraadgroenehoek@gmail.com

Vergaderdata 2019-2020

Donderdag 12 september 2019
Groeneweg

Dinsdag 8 oktober 2019
Groeneweg

Dinsdag 5 november 2019
Stampioendreef

Dinsdag 14 januari 2020
Groeneweg

Dinsdag 10 maart 2020
Stampioendreef

Dinsdag 14 april 2020
Groeneweg

Dinsdag 12 mei 2020
Stampioendreef

Dinsdag 2 juni 2020
Groeneweg 

Huishoudelijk Reglement JAARVERSLAG OUDERRAAD 2019 - 2020 JAARVERSLAG OUDERRAAD 2018 - 2019 JAARVERSLAG OUDERRAAD 2017 - 2018 JAARVERSLAG OUDERRAAD 2016 - 2017