Medezeggenschapsraad OBS Groenehoek

De medezeggenschapsraad (afgekort: MR) wordt op de Groenehoek gevormd door vier leerkrachten en vier ouders. In de MR denken ouders en personeel mee over het schoolbeleid en bestuursbeleid. De MR heeft advies- en/of instemmingsrecht in bepaalde zaken. Meer hierover leest u in ons MR-reglement. Het reglement kunt u hier downloaden. Onze MR vormt een brug tussen leerkrachten en schoolleiding of bestuur, en tussen ouders en de school. De MR van de Groenehoek komt maandelijks bijeen om op de locatie Stampioendreef te vergaderen volgens vooraf opgestelde agendapunten.

Onze MR bestaat uit:

  • Jordi van Dalen (ouder – secretaris)
  • Vonneke Trompetter (ouder – kopij Nieuwsflits en contact OR)
  • Anne Teeuw (ouder)
  • Robin Los (ouder – notulist)
  • Marcel Ripmeeste (team – wordt ingewerkt als secretaris)
  • Marlène van Eijzeren (team – kopie Nieuwsflits)
  • Sanne Bretherton (team – voorzitter)
  • Cindy Koot – in ‘t Veen (team – publicatie website)

U kunt de MR van OBS Groenehoek bereiken via e-mail adres: mr@obsgroenehoek.nl.

Naast de medezeggenschapsraad van de school heeft ons bestuur ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR houdt zich voornamelijk bezig met bovenschoolse zaken.

Vergaderdata schooljaar 2020-2021

Maandag 14 september
Maandag 2 november
Maandag 4 januari
Maandag 15 februari
Donderdag 8 april
Maandag 17 mei
Maandag 14 juni

 

Publicatieverslagen schooljaar 2020-2021

Publicatieverslagen schooljaar 2019-2020

 

Publicatieverslagen schooljaar 2018-2019


 


Via onderstaande link kunt u het reglement van de MR raadplegen:
Reglement OBS Groenehoek

De MR stelt zich aan u voor:

 • Jordi van Dalen (ouder – secretaris)

Mijn naam is Jordi van Dalen. Mijn dochter van elf en zoon van tien zitten momenteel resp. in de groepen 8B en 7B (locatie Stampioendreef). Betrokkenheid bij de opvoeding en ontwikkeling van mijn kinderen vind ik belangrijk. Aangezien een belangrijk deel hiervan op school plaatsvindt, vind ik het leuk/ interessant actief mee te denken over de invulling en ontwikkeling van het onderwijs vanuit de MR. Daarbij vind ik dat een goede samenwerking tussen schoolleiding, leerkrachten en ouders centraal moet staan. Ik ben werkzaam bij een internationaal opererende Telecomaanbieder, waarbij ik verantwoordelijk ben voor de risicobeheersing op IT, Technology en Cyber Security-gebied.

 • Vonneke Trompetter;(ouder – kopij Nieuwsflits en contact OR

Ik ben Vonneke Trompetter, moeder van drie kinderen. Onze oudste twee  kinderen zitten in groep 4 op de Stampioendreef. De jongste gaat sinds kort ook naar school en zit in de kleuterklas. De afgelopen jaren heb ik in de ouderadviescommissie van het kinderdagverblijf gezeten. Ik vond het een positieve en leerzame ervaring om de samenwerking op te zoeken tussen de professionals en de ouders. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als gedragskundige op een behandelcentrum voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Het is mooi om deze kinderen in hun eigen tempo te zien groeien. Ik vind het belangrijk dat er op school een goede afstemming is tussen leerkrachten en ouders. Ik hoop hier in de oudergeleding van de MR een bijdrage in te kunnen leveren.

 • Robin Los;(ouder – en notulist)

 • Anne Teeuw; (ouder)

Mijn naam is Anne van den Berg, moeder van een dochter en zoon (6 &3), mijn dochter zit nu in groep 3 aan de stampioendreef en de jongste zal in februari starten in groep 1. Een betrokken ouder zijn bij de school d.m.v. meedenken of meehelpen vind ik belangrijk, ook het contact en/of de samenwerking tussen school en ouders is een belangrijke factor in het onderwijs. Graag draag ik daar mijn steentje in bij. Zelf ben ik twee dagen in de week werkzaam op een basisschool in Rotterdam Zuid (Afrikaanderwijk) als vakleerkracht gym, hier zit ik ook in de MR.

 • Marcel Ripmeester; (team – wordt ingewerkt als secretaris) afbeelding

Mijn naam is Marcel Ripmeester. Ik werk sinds een jaar op de Groenehoek en geef les in groep 7. Op mijn vorige school heb ik ook deelgenomen aan de MR. Toen ik werd gevraagd om in de MR van de Groenehoek deel te nemen, hoefde ik niet lang na te denken. Ik vind het interessant en wil graag betrokken zijn bij de school. Door in de MR deel te nemen, kan ik meedenken over zaken die van belang zijn voor de school, leerlingen, medewerkers en ouders. Ik vind het leuk om dit samen met ouders te doen. Op deze manier worden de onderwerpen van verschillende kanten bekeken. Dit  maakt het leuk en boeiend.

Marlène van Eijzeren; (team- kopij Nieuwsflits)afbeelding

Mijn naam is Marlène van Eijzeren. Dit schooljaar is mijn tweede officiële jaar als leerkracht op OBS Groenehoek. In 2018-2019 ben ik hier begonnen met mij LIO en ik ben hier blijven ‘hangen’. Naast dat ik vijf dagen met veel plezier voor de klas sta heb ik ook de rol als coördinator voor mijn werkgroep 21e- eeuws leren.  
Sinds dit schooljaar ben ik bij de MR. Ik ben bij de MR gegaan om mij te verdiepen in het beleid en de onderwijsstukken!
 
 • Cindy in ‘t Veen; (team – website/publicaties) afbeelding

Mijn naam is Cindy. Ik ben sinds drie jaar werkzaam op de Groenehoek en heb inmiddels bijna 21 jaar ervaring in het basisonderwijs. Op mijn vorige school ben ik ook een aantal jaar lid geweest van de MR en het leek mij leuk om ook de MR van de Groenehoek als lid van binnen te leren kennen. Ik vind een goede samenwerking tussen ouders en leerkrachten erg belangrijk. Ouders zijn de experts van hun kinderen en leerkrachten zijn de experts op het gebied van onderwijs. Deze twee expertises samen kunnen zorgen voor een goede basis waarop kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

 • Sanne Bretherton; (team-voorzitter) afbeelding

Mijn naam is Sanne Bretherton. Ik werk nu 12 jaar op de Groenehoek. Ik was eerst als ouder aan de Groenehoek verbonden en ben toen daarna hier gaan werken. In eerste instantie als vakleerkracht Engels en na 5 jaar ben ik (weer) groepsleerkracht geworden. Ik heb gekozen om in de MR te gaan, omdat ik het interessant vind om na te denken over het onderwijs en dan vooral over het stukje naast het lesgeven, dus beleid en onderwijsontwikkeling. Dat dit samen met ouders gebeurt, maakt het nog veel leuker en zo kijk je op vele verschillende manieren naar een vraagstuk.