Medezeggenschapsraad OBS Groenehoek

De medezeggenschapsraad (afgekort: MR) wordt op de Groenehoek gevormd door vier leerkrachten en vier ouders. In de MR denken ouders en personeel mee over het schoolbeleid en bestuursbeleid. De MR heeft advies- en/of instemmingsrecht in bepaalde zaken. Meer hierover leest u in ons MR-reglement. Het reglement kunt u hier downloaden. Onze MR vormt een brug tussen leerkrachten en schoolleiding of bestuur, en tussen ouders en de school. De MR van de Groenehoek komt maandelijks bijeen om op de locatie Stampioendreef te vergaderen volgens vooraf opgestelde agendapunten.

Onze MR bestaat uit:

  • Jordi van Dalen (ouder – secretaris)
  • Vonneke Trompetter (ouder – kopij Nieuwsflits)
  • Ivo Zuidervaart (ouder- werkplan/jaarplan/verslag)
  • Robin Los (ouder – notulist)
  • Joyce den Braven (team – beheer e-mail)
  • Louise Don (team – technische voorzitter)
  • Sanne Bretherton (team – voorzitter)
  • Cindy Koot – in ‘t Veen (team – publicatie website)

U kunt de MR van OBS Groenehoek bereiken via e-mail adres: mr@obsgroenehoek.nl.

Naast de medezeggenschapsraad van de school heeft ons bestuur ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR houdt zich voornamelijk bezig met bovenschoolse zaken.

Vergaderdata schooljaar 2019-2020

   • Maandag 13 januari 2020
   • Maandag 17 februari 2020
   • Maandag 6 april 2020
   • maandag 18 mei 2020
   • maandag 29 juni 2020

Schooljaar 2019-2020

Publicatieverslagen schooljaar 2019-2020

 

Publicatieverslagen schooljaar 2018-2019


Schooljaar 2017/2018

Jaarverslag 2017-2018

Werkplan MR 2017 – 2018
Werkplan MR 2017-2018

Publicatieverslagen schooljaar 2017 – 2018

Publicatieverslag 28 mei 2018

Publicatieverslag 12 maart 2018

– Publicatieverslag 13 februari 2018

Publicatieverslag 15 januari 2018

Publicatieverslag 28 november 2017

– Publicatieverslag 30 oktober 2017

– Publicatieverslag 11 september 2017


Schooljaar 2016/2017

Jaarverslag 2016-2017
– Jaarverslag 2016-2017

Werkplan MR 2016-2017
– Werkplan MR 2016-2017

Publicatieverslagen schooljaar 2016 – 2017
– Publicatieverslag MR 26-10-2016
– Publicatieverslag Mr 31-10-2016
– Publicatieverslag MR 16-01-2017
– publicatieverslag MR 6-03-2017
– publicatieverslag MR 18-04-2016
– publicatieverslag MR 26 juni 2017


Via onderstaande link kunt u het reglement van de MR raadplegen:
Reglement OBS Groenehoek

De MR stelt zich aan u voor:

 • Jordi van Dalen (ouder – secretaris)

Mijn naam is Jordi van Dalen. Mijn dochter van tien en zoon van negen zitten momenteel resp. in de groepen 7B (locatie Stampioendreef) en 6B (locatie Groeneweg). Betrokkenheid bij de opvoeding en ontwikkeling van mijn kinderen vind ik belangrijk. Aangezien een belangrijk deel hiervan op school plaatsvindt, vind ik het leuk/ interessant actief mee te denken over de invulling en ontwikkeling van het onderwijs vanuit de MR. Daarbij vind ik dat een goede samenwerking tussen schoolleiding, leerkrachten en ouders centraal moet staan. Ik ben werkzaam bij een internationaal opererende Telecomaanbieder, waarbij ik verantwoordelijk ben voor de risicobeheersing op IT, Technology en Cyber Security-gebied.

 • Vonneke Trompetter;(ouder – kopij Nieuwsflits)

k ben Vonneke Trompetter, moeder van twee jongens (6 en 3 jaar) en een meisje (6 jaar). Onze oudste twee kinderen zitten in groep 3 op de Stampioendreef. De jongste gaat bijna naar school. De afgelopen jaren heb ik in de ouderadviescommissie van het kinderdagverblijf gezeten. Ik vond het een positieve en leerzame ervaring om de samenwerking op te zoeken tussen de professionals en de ouders. Nu de kinderen allemaal overstappen naar het basisonderwijs wil ik graageen kijkje achter de schermen nemen op school. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als gedragskundige op een behandelcentrum voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Het is mooi om deze kinderen in hun eigen tempo te zien groeien. Ik zou het leuk vinden om een bijdrage te kunnen leveren aan het onderwijs op de Groenehoek. Ik vind het belangrijk om in de keuzes die gemaakt worden de kinderen centraal te stellen en hierbij ook aandacht te hebben voor kinderen die buiten de middenmoot vallen.

 • Robin Los;(ouder – en notulist)

Mijn naam is Robin.

 • Ivo Zuidervaart (ouder – werkplan/jaarplan/verslag)

Ik ben Ivo Zuidervaart, vader van twee kinderen waarvan er nog één op de Groenehoek zit in groep 5. Ons andere kind zit inmiddels op het voortgezet onderwijs. Ik ben vanaf 2007 betrokken als ouder bij de Groenehoek en heb zo de afgelopen jaren de school zien ontwikkelen richting bijv. tweetalig onderwijs, plusklas, maar vooral in een school waarin aandacht voor elkaar is en kinderen het leuk vinden om te leren. Ik heb de afgelopen 9 jaar vooral meegeholpen met allerlei activiteiten op en voor de school. Sinds september 2016 ben ik lid van de MR. In het dagelijks leven werk ik voor werkgevers, beroepsorganisaties en vakbonden in de publieke sector (vnl. zorg en onderwijs) die met elkaar, ondanks soms grote tegenstellingen, vaak goed kunnen samenwerken op veel onderwerpen. Ik vind het belangrijk dat leraren en ouders samenwerken in onze school. Alleen door met elkaar samen te werken is en blijft de Groenehoek een school waar onze kinderen met nog heel veel plezier later aan terugdenken en een goede basis hebben gelegd voor het voortgezet onderwijs. 

 • Joyce den Braven (team – beheer e-mail)

Mijn naam is Joyce Fourie. Ik ben inmiddels al drie termijnen actief in de MR. Op de Groenehoek ben ik inmiddels al zo’n 15 jaar werkzaam. Ik heb een leuk en afwisselend takenpakket: twee dagen per week werk ik aan directietaken, één dag per week werk ik op bestuursniveau voor het Leerplein en de werkgroep Personeelszaken, en de overige twee dagen sta ik voor de klas. Binnen de MR vind ik het belangrijk om als personeelslid een bijdrage te leveren aan het beleid van de school, in samenwerking met ouders. Het meedenken over ontwikkelingen op de Groenehoek vind ik belangrijk, en ik hoop hierin ook vanuit mijn rol als leerspecialist een waardevolle bijdrage te kunnen leveren. Bij het discussiëren over beleid en het nemen van beslissingen denk ik altijd in het belang van het kind, daar draait het uiteindelijk om op de basisschool.

 • Louise Don (team – technische voorzitter)

Mijn naam is Louise Don, ik ben leerkracht op de Groenehoek. Ik werk nu 8 jaar als leerkracht in de onderbouw en doe dit met veel plezier. Er zijn verschillende redenen waarom ik graag onderdeel uitmaak van de medezeggenschapsraad. De grootste reden is, dat ik contacten met ouders als leerkracht belangrijk vind. Zo streven we samen naar een zo optimaal mogelijke ontwikkeling voor het kind. Deze ontwikkeling verloopt het beste in een prettige en veilige leeromgeving. Ik vind het fijn om samen met enthousiaste ouders en leerkrachten te overleggen over belangrijke schoolzaken met als doel de Groenehoek tot een nóg leukere school te maken.

 • Cindy Koot – in ‘t Veen (team – website/publicaties)

Mijn naam is Cindy. Ik ben sinds twee jaar werkzaam op de Groenehoek en heb inmiddels bijna 20 jaar ervaring in het basisonderwijs. Op mijn vorige school ben ik ook een aantal jaar lid  geweest van de MR en het leek mij leuk om ook de MR van de Groenehoek als lid van binnen te leren kennen. Ik vind een goede samenwerking tussen ouders en leerkrachten erg belangrijk. Ouders zijn de experts van hun kinderen en leerkrachten zijn de experts op het gebied van onderwijs. Deze twee expertises samen kunnen zorgen voor een goede basis waarop kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.
 

* Sanne Bretherton (team-voorzitter)

Mijn naam is Sanne Bretherton. Ik werk nu 12 jaar op de Groenehoek. Ik was eerst als ouder aan de Groenehoek verbonden en ben toen daarna hier gaan werken. In eerste instantie als vakleerkracht Engels en na 5 jaar ben ik (weer) groepsleerkracht geworden. Ik heb gekozen om in de MR te gaan, omdat ik het interessant vind om na te denken over het onderwijs en dan vooral over het stukje naast het lesgeven, dus beleid en onderwijsontwikkeling. Dat dit samen met ouders gebeurt, maakt het nog veel leuker en zo kijk je op vele verschillende manieren naar een vraagstuk.