In groep 8A zitten 20 leerlingen en juf Louise en juf Rianne zijn de groepsleerkrachten van de groep. Dit schooljaar staan vele leuke activiteiten op het programma. Dat maakt groep 8 een bijzonder jaar. Denk maar aan het schoolkamp, de musical en het bezoeken van middelbare scholen! 

Eerste schoolweken

De kop is eraf en de eerste schoolweken zitten er alweer op!

De eerste weken staan altijd in het teken van kennismaken en de vorming van een nieuwe groep. We maken veel gebruik van werkvormen en energizers om elkaar nog beter te leren kennen. De dag begint met het iedereen welkom heten en het doornemen van het programma. Daarna werken we zelfstandig aan de weektaak. Rekenen, taal, lezen, spelling en begrijpend lezen zijn taken die we alleen of samen moeten plannen en maken. Natuurlijk leren we ook Engels, beeldende vorming en wereldoriëntatie! 

Tussen de lessen door spelen we regelmatig een spelletje of maken we een praatje. We gaan ontzettend genieten van dit laatste schooljaar op de basisschool!