Welcome to group 2/3! Welkom bij groep 2/3!

In onze groep zitten 20 leerlingen, 8 in groep 2 en 12 in groep 3. We doen heel veel dingen samen, zoals de kring, Engels, Kanjertraining, werken aan onze weektaak en knutselen. Maar soms doen we ook dingen apart, zoals de lees- en rekenles van groep 3. Op die momenten gaan de leerlingen van groep 2 lekker buitenspelen of gymmen samen met groep 1/2a.

Onze groep heeft twee juffen. Juf Ivonne is er op maandag en dinsdag, juf Sanne is er woensdag t/m vrijdag.

Op deze pagina kunt u volgen wat we allemaal doen en meemaken het hele schooljaar.

November 2018

Wat hebben we veel geleerd en gedaan de afgelopen weken. Nieuwe spellen, weektaak-werkjes, sportdag, herfstwandeling. En het is echt super gezellig in de klas, de juffen zijn trots op ons. Hier ziet u links en rechts enkele foto’s van de verschillende activiteiten.