Welkom op de groepspagina van groep 1/2B! / Welcome to the page of group 1/2B!

In groep 1/2B zitten momenteel 26 leerlingen. We hebben twee juffen. Juf Demi is er maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Juf Rianne is er op woensdag.

In de klas hebben wij het erg gezellig met elkaar. We oefenen in de kring samen met Raai de Kraai (methode Kleuterplein) met taal en rekenen, we werken aan de weektaak, spelen in de hoeken, we zingen, dansen, gymmen en natuurlijk spelen we ook lekker veel buiten. Daarnaast leren wij om leuk met elkaar om te gaan, dit oefenen wij met behulp van de Kanjertraining. Omdat wij een Engels Plus-school zijn, doen we ook regelmatig activiteiten in het Engels.

Door het bekijken van de groepspagina hopen we u een kijkje te geven in het reilen en zeilen bij ons in de groep.

De meest recente informatie staat bovenaan.

Buitenspelen

De kinderen spelen veel buiten. ‘s Ochtends wordt er gespeeld met allerlei materiaal (fietsen, banden, hoepels, touw etc.) uit de schuur. ‘s Middags spelen wij verschillende spelletjes op het schoolplein, zoals ”Schipper mag ik overvaren?”, ”ballon opblazen” en ”Annemaria koekoek”. Maar het allerleukste vinden wij de juf pakken!

Monsters!

Eén van onze meesters (stagiair) had een nare droom gehad over een monster onder zijn bed. Gelukkig herkenden kinderen dit probleem wel. Zij kwamen met goede oplossingen zodat de meester de volgende keer weer lekker kan slapen. Het monster van de meester had drie koppen en wel acht armen. De kinderen mochten hun eigen monster maken en deze zagen er heel eng uit! De kinderen kregen allemaal op hun blad een klodder verf. Met een stokje van een ijslolly mochten zij deze klodder uitsmeren. 

Buiten de schooldeuren

In de maand oktober zijn wij naar de voorstelling ”Woeste Willem” geweest. Frank en Willem zijn beste vrienden en zij legden uit wat beste vrienden voor elkaar doen. Daarnaast hebben wij met de groepen 1 t/m 4 een herfstwandeling gemaakt in het Balijbos. Wat hebben we veel gezien in het bos!

Cooöperatieve werkvorm

In deze ”binnen-buiten” kring hebben de kinderen die tegenover elkaar staan een gesprekje (in dit geval over het afgelopen weekend). Na een teken van de juf draaien we door en kletsen wij met een ander.

Werken aan de weektaak

In de kleuterklassen werken wij in thema’s. De weektaken zijn gebaseerd op het thema. De kinderen kunnen een *, ** of *** weektaak hebben. De taakjes zijn onder andere knutsel-, samenwerk- en/of hoekopdrachten.

Kinderen die net op school zijn, beginnen met een * weektaak. Met deze weektaak hoeven de kinderen minder taken in de week te doen. Zo kunnen de kinderen wennen aan de klas, de kinderen en aan het werken met een weektaak. 

Start van het schooljaar

In de eerste weken nieuw of weer op school, zijn wij alle hoeken en kasten in de klas aan het verkennen. Wat is er allemaal in de klas te vinden? 

Wij starten met het thema ”nieuw schooljaar”. We praten, lezen, zingen en spelen over allerlei dingen die met school en de nieuwe groep te maken hebben. Hoe ziet de school eruit? Waarmee kun je spelen in de klas? Hoe ga jij van huis naar school?