Welkom op de groepspagina van groep 1/2B! / Welcome to the page of group 1/2B!

In groep 1/2B zitten momenteel 26 leerlingen. Groep 1/2b heeft twee juffen. Juf Demi is er maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Juf Rianne is er op woensdag.

In de klas hebben wij het erg gezellig met elkaar. We oefenen in de kring samen met Raai de Kraai (methode Kleuterplein) met taal en rekenen, we werken aan de weektaak, spelen in de hoeken, we zingen, dansen, gymmen en natuurlijk spelen we ook lekker veel buiten. Daarnaast leren wij om leuk met elkaar om te gaan, dit oefenen wij met behulp van de Kanjertraining. Omdat wij een Engels Plus-school zijn, doen we ook regelmatig activiteiten in het Engels.

Door het bekijken van de groepspagina hopen we u een kijkje te geven in het reilen en zeilen bij ons in de groep.

De meest recente informatie staat bovenaan.

Start van het schooljaar

In de eerste weken nieuw of weer op school, zijn wij alle hoeken en kasten in de klas aan het verkennen. Wat is er allemaal in de klas te vinden? 

Wij starten met het thema ”nieuw schooljaar”. We praten, lezen, zingen en spelen over allerlei dingen die met school en de nieuwe groep te maken hebben. Hoe ziet de school eruit? Waarmee kun je spelen in de klas? Hoe ga jij van huis naar school?

Werken aan de weektaak

In de kleuterklassen werken wij in thema’s. De weektaken zijn gebaseerd op het thema. De kinderen kunnen een *, ** of *** weektaak hebben. Kinderen die net op school zijn, beginnen met een * weektaak. Met deze weektaak hoeven de kinderen minder taken in de week te doen. Zo kunnen de kinderen wennen aan de klas, de kinderen en aan het werken met een weektaak.