Welkom op de groepspagina van groep 1/2a / Welcome to the page of group 1/2a!

In groep 1/2a zitten momenteel 24 leerlingen. Groep 1/2a heeft 2 juffen: juf Louise is er op maandag en dinsdag en juf Marjan van woensdag t/m vrijdag.

In de klas hebben wij het erg gezellig met elkaar. We oefenen in de kring samen met Raai de Kraai (methode Kleuterplein) met taal en rekenen, we werken aan de weektaak, spelen in de hoeken, we zingen, dansen, gymmen en natuurlijk spelen we ook lekker veel buiten. Daarnaast leren wij om leuk met elkaar om te gaan, dit oefenen wij met behulp van de Kanjertraining. Omdat wij een Engels Plus-school zijn, doen we ook regelmatig activiteiten in het Engels.

Door het bekijken van de groepspagina hopen we u een kijkje te geven in het reilen en zeilen bij ons in de groep.

De meest recente informatie staat bovenaan.

Kinderboekenweek

Het thema dit schooljaar was ‘vriendschap’. Ook in de klas hebben we hier aandacht aan besteed. Zo maakten wij een vrolijke vriendschapsslinger, hebben we vriendschapsbandjes geknutseld en veel over vriendschap gelezen.

Naast de juffen, hebben ook een aantal ouders voorgelezen aan de klas. We hebben hier volop van genoten. Ouders, bedankt!